Arbetsordning för universitetsbiblioteket vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2016/810
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2016-06-21
  • Granskat: 2019-01-09
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner