Val av ledamöter till områdes- och fakultetsnämnder samt Akademiska senaten 2017-2020. Anvisningar.

  • Diarienummer: UFV 2016/1388
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2016-09-20
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner