Mål och regler

Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2017

  • Diarienummer: UFV 2015/1690
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2016-06-16
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Verksamhetsplanen för Uppsala universitet 2017 fastställdes av konsistoriet den 16 juni 2016. Efter det att budgetpropositionen presenterats i september 2016 har konsistoriet även fattat ett tilläggsbeslut till VP 2017

Se bifogade dokument till höger.