Handlingsplan för likabehandling av studenter 2016

  • Diarienummer: UFV 2014/455
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-04-08
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner