Bestämmelser avseende examina på forskarnivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2010/318
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-03-09
  • Kontakt: Margaretha Andersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen

Ladda ner