Mål och regler

Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet. Fr o m höstterminen 2015

  • Diarienummer: UFV 2015/185
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2015-06-23
  • Kontakt: Eva Söderman
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I riktlinjerna anges ansvar och skyldigheter för studenter, institutioner, byggnadsavdelningens tentamenssamordning och  tentamensvakter beträffande skriftliga prov och hantering av provuppgifter och svar.