Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet. Fr o m höstterminen 2015

  • Diarienummer: UFV 2015/185
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2018-02-27
  • Kontakt: Eva Söderman
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Föreliggande riktlinjer avser skriftliga prov för studenter registrerade vid Uppsala universitet. Prov avser i dessa riktlinjer förutom skriftlig tentamen inom kurs även prov inom del av kurs (s k dugga eller motsvarande), dock ej behörighetsprov eller diagnostiska prov.

I riktlinjerna anges ansvar och skyldigheter för institutioner, byggnadsavdelningens tentamenssamordning, tentamensvakter och studenter beträffande genomförande av skriftliga prov samt hantering av provuppgifter och svar.