Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2010/323
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2012-09-11
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner