Mål och regler

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

  • Diarienummer: UFV 2014/1003
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-09-16
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner