Mål och regler

Riktlinjer för representation och gåvor

  • Diarienummer: UFV 2014/787
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-06-24
  • Handläggande organisation: Avdelningen för ekonomi och upphandling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner