Mål och regler

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2016-2017

  • Diarienummer: UFV 2015/1313
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2016-02-09
  • Kontakt: Karolina.Kjellberg@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ställs krav på att universitetet inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ska ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i verksamheten på ett systematiskt sätt.

I Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2016-2017 återfinns Uppsala universitets:

  • övergripande miljömål, vilket motsvarar universitetets miljöpolicy enligt förordningskrav.
  • miljölednings- och miljömål med utgångspunkt i identifierade områden i Miljöutredningen.
  • handlingsplan med uppdrag, tidplan, resurser och uppföljning för varje miljömål.
  • ansvarsfördelning och roller, samt specifika uppdrag i miljöarbetet.