Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2016-2017

 • Diarienummer: UFV 2015/1313
 • Beslutsfattare: Rektor
 • Beslutsdatum: 2016-02-09
 • Granskat: 2017-12-05
 • Kontakt: Karolina.Kjellberg@uadm.uu.se
 • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
 • Dokumenttyp: Handlingsplaner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

2017-12-05 fattade rektor beslut om att förlänga denna handlingsplan att gälla även under 2018.

I förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ställs krav på att universitetet inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ska ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i verksamheten på ett systematiskt sätt.

I Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2016-2017 återfinns Uppsala universitets:

 • övergripande miljömål, vilket motsvarar universitetets miljöpolicy enligt förordningskrav.
 • miljölednings- och miljömål med utgångspunkt i identifierade områden i Miljöutredningen.
 • handlingsplan med uppdrag, tidplan, resurser och uppföljning för varje miljömål.
 • ansvarsfördelning och roller, samt specifika uppdrag i miljöarbetet.