Arbetsordning för musikrådet vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: 2010/2090
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-12-21
  • Kontakt: Margaretha Andersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Museirådet är rektors rådgivande organ i musikfrågor. Rådet är även ett forum för samråd vad gäller musikverksamheten inom universitetet och samverkan med det omgivande samhället i musikfrågor.