Mål och regler

Jävsregler inom universitetets verksamhetsområde

  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2001-08-01
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner