Mål och regler

Personuppgiftslagen – anvisningar och blanketter

  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2004-09-01
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll