Riktlinjer för anställning efter 67 års ålder

  • Diarienummer: 2013/285
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2013-06-04
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjerna reglerar förutsättningarna och formerna för all anställning vid Uppsala universitet efter 67 års ålder av såväl tidigare som nyanställd personal.