Universitetsdirektörens uppgifter och beslutanderätter

  • Diarienummer: 2011/1902
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2011-12-13
  • Granskat: 2019-01-16
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor har fastställt de uppgifter och beslutanderätter som delegeras vidare från rektor till universitetsdirektören. Beslutet träder ikraft 2012-01-01 och ersätter då Rektors delegation till universitetsdirektören och beskrivning av uppdraget, UFV 2008/1017.