Mål och regler

Strategiska forskningsprogram/kompetenscentra

  • Diarienummer: 30/96
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1996-01-12
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Föreskrift beslutad med stöd av 3 kap 9§ högskoleförordningen.