Mål och regler

Juridiska personer, anlitande av undervisning

  • Diarienummer: 421/98
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1998-02-02
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner