Bisysslor: Redovisning av lärares bisysslor vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: Ufv 2002/1614
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2002-10-01
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner