Mål och regler

Upphandling vid Uppsala universitet, Riktlinjer för

  • Diarienummer: UFV 2003/2046
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2003-10-07
  • Handläggande organisation: Avdelningen för ekonomi och upphandling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner