Mål och regler

Riktlinjer avseende studenternas arbetsvillkor vid Uppsala Universitet

  • Diarienummer: UFV 2009/902; UFV 2016/327
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-12-07
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Nuvarande riktlinjer för studenternas arbetsvillkor gäller till och med 2017-06-30.

2017-03-07 har rektor fastställt nya riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor som börjar gälla 2017-07-01.