Mål uttryckta som förväntade studieresultat - en vägledning

  • Diarienummer: UFV 2005/2130
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2006-01-10
  • Granskat: 2019-05-22
  • Kontakt: Åsa Kettis
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I vägledningen beskrivs först ett antal nyckelbegrepp och principer rörande förväntade studieresultat, progression, anställningsbarhet, nivåbeskrivningar och nivåbestämning. Därefter kommenteras de exempel som finns i bilagorna, i vilka nyckelbegrepp och principer konkretiseras