Mål och regler

Hantering av allmänna handlingar vid universitetet

  • Diarienummer: 2770/98
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2006-05-01
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner