Mål och regler

Bestämmelser för Uppsala universitets pedagogiska priser

  • Diarienummer: UFV 2009/1710
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-11-10
  • Kontakt: Ann-Sofie Henriksson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner