Förlängning av studietid för doktorand med förtroendeuppdrag

  • Diarienummer: UFV 2014/72
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-02-04
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner