Mål och regler

Riktlinjer för avfallshantering

  • Diarienummer: UFV 2007/551
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2007-04-03
  • Kontakt: Karolina Kjellberg
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Hantering av avfall involverar lagstiftning inom många områden. Enligt miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsförordningen (SFS 2001:1063), förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185) samt kommunens renhållningsföreskrifter skall avfall sorteras. Med utgångspunkt från lagstiftningen har Enheten för miljö, arbetsmiljö och säkerhet utarbetat riktlinjer för hur avfall ska hanteras vid Uppsala universitet.