Handläggningsordning för ansökningar från Uppsala universitet till Wallenbergstiftelserna

  • Diarienummer: UFV 2005/1000
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2011-04-26
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Med anledning av en skrivelse den 30 maj 2005 från Wallenbergstiftelserna (UFV 2005/1000) beslutades om införande av en särskild handläggningsordning vid Uppsala universitet. Handläggningsordningen omfattar ansökningar om sådana bidrag som Wallenbergstiftelserna benämner ”anslag”, vilket omfattar både projektanslag och utrustningsanslag. Föreliggande handläggningsordning ersätter tidigare version, daterad 2009-10-27.

Se även webbplats för Wallenbergstiftelserna