Försäljning av inventarier till anställda och studenter vid Uppsala universitet: Regler

  • Diarienummer: UFV 2008/159
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2008-02-12
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner