Socialt arbete som biområde på grundnivå

  • Diarienummer: UFV 2008/475
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2008-03-25
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor har beslutat inrätta Socialt arbete som biområde på grundnivå (i kandidatexamen) enligt bilaga.