Mål och regler

Akademiska senatens instruktion

  • Diarienummer: UFV 2007/1333
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2008-08-19
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Konsistoriet inrättade 1998-10-12 (Dnr 2487/98) akademiska senaten för samråd i övergripande universitetsfrågor. Konsistoriet beslutade 2008-04-22 (UFV 2007/1333) om ändring beträffande akademiska senatens sammansättning och uppgifter