Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för utbildning på forskarnivå (före 2011-01-01)

  • Act number: UFV 2006/1972
  • Decision maker: University Board
  • Decision date: 2006-12-14
  • Processing body: Planning Division
  • Document type: Regulations

Download