• Diarienummer: UFV 2010/1765
  • Beslutsdatum: 2010-10-26
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Procedural regulations for applications from Uppsala University to U.S. federal financiers, in particular the National Institutes of Health (NIH), and for managing funding granted

Innehåll:

As of 2007 applications for research grants from the NIH must be submitted electronically via the federal application portal Grants.gov. To support researchers in the application process and ensure that the laws and ordinances regulating federal research grants are followed, these procedural regulations are to be followed in applications from Uppsala University for research funding from the NIH and others U.S. federal financiers that use Grants.gov.

See document to the right.
 

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-10-26

null

undefined79

Ansvarig organisation

Kansliet för naturvetenskap och teknik

Kontaktperson

Sofia Wretblad
Sofia.Wretblad@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Forskning

Dokumenttyp

Riktlinje