• Diarienummer: UFV 2010/1765, UFV 2007/1098
  • Beslutsdatum: 2010-10-26
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Handläggningsordning för ansökningar från Uppsala universitet till federala amerikanska finansiärer, särskilt National Institutes of Health (NIH), samt för hantering av beviljade medel

Innehåll:

Från och med 2007 ska ansökningar om forskningsmedel från NIH lämnas elektroniskt via den federala amerikanska ansökningsportalen Grants. Gov. För att stödja forskarna i ansökningsprocessen och säkerställa att de lagar och förordningar som reglerar federala amerikanska forskningsbidrag följs, ska bifogad handläggningsordning följas vid ansökningar om forskningsmedel från Uppsala universitet till NIH och andra federala amerikanska finansiärer som använder Grants.gov.

Se även beslut om delegation för projekt finansierade av federala amerikanska departement eller motsvarande.
 

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-10-26

Reviderat

2011-10-06

Ansvarig organisation

Kansliet för teknik och naturvetenskap

Kontaktperson

Carolina Rydin
carolina.rydin@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Forskning

Dokumenttyp

Riktlinje