• Diarienummer: UFV 2010/1968
  • Beslutsdatum: 2010-12-21
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

ECTS-betyg ersätts av betygsstatistik

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2010-12-21

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Betyg prov praktik

Dokumenttyp

Riktlinje