• Diarienummer: UFV 2017/285
  • Beslutsdatum: 2017-01-01
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Rutin vid tomställning av lokal

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Avdelningschef

Beslutsdatum

2017-01-01

Ansvarig organisation

AF8

Kategoriserat som

Lokaler

Dokumenttyp

Riktlinje