• Diarienummer: UFV 2015/612
  • Beslutsdatum: 2015-11-09
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Process för intern styrning och kontroll

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2015-11-09

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje