• Diarienummer: UFv 2013/309
  • Beslutsdatum: 2014-02-20
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Uppföljning

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Årsredovisning 2013

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2014-02-20

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Verksamhetsplanering och uppföljning

Dokumenttyp

Uppföljning