• Diarienummer: UFV 2014/478
  • Beslutsdatum: 2015-02-20
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Uppföljning

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Årsredovisning 2014

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2015-02-20

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Arbetsmiljö och lika villkor, Verksamhetsplanering och uppföljning

Dokumenttyp

Uppföljning