• Diarienummer: UFV 2015/485
  • Beslutsdatum: 2016-02-22
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Uppföljning

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Årsredovisning 2015

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2016-02-22

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Verksamhetsplanering och uppföljning

Dokumenttyp

Uppföljning