• Diarienummer: UFV 2016/760
  • Beslutsdatum: 2017-02-17
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Uppföljning

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Årsredovisning 2016

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2017-02-17

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Verksamhetsplanering och uppföljning, Universitetsövergripande mål- och regeldokument

Dokumenttyp

Uppföljning