• Diarienummer: UFV 2017/159
  • Beslutsdatum: 2017-01-23
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Planering

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2017

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2017-01-23

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Verksamhetsplanering och uppföljning

Dokumenttyp

Planering