• Diarienummer: UFV 2016/1960
  • Beslutsdatum: 2017-02-17
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Planering

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Budgetunderlag för Uppsala universitet 2018-2020

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2017-02-17

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Verksamhetsplanering och uppföljning

Dokumenttyp

Planering