• Diarienummer: UFV 2017/86
  • Beslutsdatum: 2017-02-07
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Studieavgifter gällande utbildningar som ges i enlighet med förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2017-02-07

Ansvarig organisation

Studentavdelningen

Kategoriserat som

Allmänna studentfrågor

Dokumenttyp

Riktlinje