• Diarienummer: UFV 2015/1242
  • Beslutsdatum: 2016-11-15
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Procedures for the management of governance documents at Uppsala University

Innehåll:

See document to the right.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2016-11-15

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje