• Diarienummer: UFV 2016/2019
  • Beslutsdatum: 2016-12-19
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Delegationsordningar

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Uppgifter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Innehåll:

Bifogade dokument är ett samlingsbeslut för alla uppgifter som delegeras vidare från universitetsdirektören till avdelningschefer/kanslichefer vid universitetsförvaltningen. Beslutet gäller från och med 1 januari 2017.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Universitetsdirektören

Beslutsdatum

2016-12-19

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Delegationer

Nyckelord

delegationer

Dokumenttyp

Delegationsordningar