• Diarienummer: UFV 2016/39
  • Beslutsdatum: 2016-12-20
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Handlingsplan för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet 2017

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-12-20

Ansvarig organisation

Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kontaktperson

Åsa Kettis
asa.kettis@uadm.uu.se

Kategoriserat som

Kvalitet och pedagogik

Dokumenttyp

Handlingsplan