• Diarienummer: Dnr 4183/97
  • Beslutsdatum: 1997-09-27
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Hantering av alkohol- och drogproblem. Handlingsprogram.

Innehåll:

Se dokument till höger.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

1997-09-27

Ansvarig organisation

Personalavdelningen

Kategoriserat som

Arbetsmiljö

Dokumenttyp

Riktlinje