• Diarienummer: UFV 2016/117
  • Beslutsdatum: 2016-10-26
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Planering

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Uppsala University Research Strategies 2016-2020

Innehåll:

See document to the right.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Konsistoriet

Beslutsdatum

2016-10-26

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Verksamhetsplanering och uppföljning

Dokumenttyp

Planering