• Diarienummer: UFV 2016/810
  • Beslutsdatum: 2016-06-21
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Arbetsordning för universitetsbiblioteket vid Uppsala universitet

Innehåll:

Ladda ner

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-06-21

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje