• Diarienummer: UFV 2016/1388
  • Beslutsdatum: 2016-09-20
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinje

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Val av ledamöter till områdes- och fakultetsnämnder samt Akademiska senaten 2017-2020. Anvisningar.

Innehåll:

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-09-20

Ansvarig organisation

Planeringsavdelningen

Kategoriserat som

Organisation

Dokumenttyp

Riktlinje