• Diarienummer: UFV 2015/1313
  • Beslutsdatum: 2016-02-09
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Dokumenttyp: Handlingsplan

Orginaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium.

Environmental Objectives and Action Plan for Environmental Work 2016-2017

Innehåll:

See document to the right.

Om dokumentet

Beslutsfattare

Rektor

Beslutsdatum

2016-02-09

Ansvarig organisation

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

Kategoriserat som

Hållbar utveckling och yttre miljö

Dokumenttyp

Handlingsplan